حزب کمونیست ایران

افزایش شمار کشته شدگان درگیری های فرقه ایی در هند

بنابه گزارشات منتشره، بیش از چهل نفر در خشونت‌های فرقه‌ای بین هندوها و مسلمانان در دهلی کشته شدند.

از روز یکشنبه هفته گذشته تاکنون، بین طرفداران و مخالفان قانون جدید شهروندی درگیری های خونینی صورت گرفته است. در دسامبر ۲۰۱۹، پارلمان هند لایحه شهروندی مهاجران غیرمسلمان از کشورهای همسایه را تصویب کرد. معترضان می گویند که این لایحه بخشی از دستور کار دولت ملی‌گرای هندو برای به حاشیه راندن دویست میلیون مسلمان این کشور و اهانتی به اصول برابری مصرح در قانون اساسی است.