حزب کمونیست ایران

افزایش شکنجه در زندان‌های افغانستان

بنا به گزارش سازمان ملل، در زندان‌های افغانستان بیش از ۳۰ درصد زندانیان شکنجه شده‌اند.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به زندان‌های طالبان دسترسی ندارد. لذا گزارش شکنجه در زندان‌های افغانستان فقط ناظر به زندان‌هایی است که زیر نظارت دولت افغانستان اداره می‌شوند. بر اساس گزارش «شکنجه» سازمان ملل متحد، نیمی از شکنجه زندانیان در مراکز پلیس و زندان‌های ولایت قندهار، یکی از مهم‌ترین مراکز فعالیت طالبان اتفاق می‌افتد. گفتنی است هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به درخواست سازمان ملل گزارش شکنجه در زندان‌های افغانستان را در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ تهیه کرده است. بر همین اساس زندانیان گزارش داده‌اند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و شکنجه‌هایی مانند خفگی و شکنجه با الکتروشوک را متحمل شده‌اند.