حزب کمونیست ایران

افزایش صددرصدی کارگران جان باخته براثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی

بنا به گزارشات منتشره،19 نفر در طی دو ماهه اول امسال بر اثر حوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اعلام این خبر گفت:این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 9 نفر بود به 19 نفر افزایش یافته است.برپایه این گزارش،10 نفر به علت سقوط از بلندی، 4 نفر براثر برخورد جسم سخت،3 نفر براثر برق گرفتگی و یک نفر نیز براثر سوختگی و یک نفر نیز به علت خفگی جان خود را از دست داده اند.گفتنی است درطی این مدت تعداد 147 نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.