حزب کمونیست ایران

افزایش فشار بر جامعه مسیحیان

طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی رژیم در یافت آباد تهران، کرج و ملایر دست به حمله و تفتیش منازل شهروندان مسیحی زده، عده ای از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستکم 12 نفر را بازداشت کردند.

برپایه گزارش منتشره روز  سه شنبه هفته گذشته، ده مامور امنیتی به یک جلسه عبادتی در یافت آباد تهران یورش بردند. کتاب‌های مسیحی و تلفن‌های همراه حاضرین را توقیف کرده و دستکم شش نفر  را نیز بازداشت کردند. در همین روز ماموران رژیم به منازل برخی از شهروندان مسیحی در کرج یورش برده و دستکم سه نوکیش مسیحی دیگر را بازداشت کردند. همچنین  سه نوکیش مسیحی دیگر نیز در ملایر صبح چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.  سرکوب مسیحیان در ایران به دلیل باور و فعالیت عقیدتی، همچنان ادامه دارد و اخیراً دادگاه رژیم در بوشهر، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌ است.