حزب کمونیست ایران

افزایش فشار بر خانواده های دادخواه در آستانه سالگرد ژینا امینی

در آستانه سالگرد جانباختن ژینا امینی، فشارهای حکومت بر خانواده‌های دادخواه افزایش یافته و تعدادی از آنها احضار، بازداشت ‌‌یا از برخی فعالیت‌ها نظیر فعالیت در شبکه‌های مجازی و برگزاری مراسم برای جانباختگان اعتراضات منع شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی از جانباختگان خیزش انقلابی،  در صفحات اینستاگرام خود، اعلام کرده -اند، زیر فشار نهادهای امنیتی تا زمان سالگرد آنها، در شبکه های اجتماعی فعالیت نخواهند نداشت. خانواده‌های دادخواه در ایران همواره تحت فشارهای حکومتی قرار داده‌اند، اما این فشارها در ماه‌های اخیر و به ویژه در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی افزایش یافته است. ماموران حکومتی در این مدت بارها اعضای خانواده‌های دادخواه را بازداشت کرده‌اند و مزار جانباختگان اعتراضات نیز بارها تخریب شده است.