حزب کمونیست ایران

افزایش فشار‌ بر پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه

گزارش‌ها از ترکیه حاکی است که بیمه درمانی پناهجویان و پناهندگان ایرانی ساکن این کشور از سوی اداره مهاجرت شهرهای محل سکونت آن‌ها قطع شده‌است.

اداره مهاجرت که وظیفه رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان را در دست دارد، پیش از این در موارد معدودی، بیمه برخی افراد که به ظن خودشان بضاعت مالی داشتند را قطع می‌کرد، اما اینبار خبر رسیده که “بیمه درمانی بیشتر پناهجویان قطع شده یا دیگر تمدید نشده‌است.”  برخی پناهجویان ایرانی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خبر داده‌اند که بیمه درمانی‌شان که پیش‌تر جزو خدمات درمانی-بهداشتی آن‌ها محسوب می‌شده، پس از مراجعه به اداره مهاجرت برای تمدید اوراق هویتی و کارت شناسایی قطع شده‌است.