حزب کمونیست ایران

افزایش فشار بر کوردها در ترکیه به دنبال ممنوع اعلام کردن چندبارهٔ زبان و نشانه‌های کوردی

رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه 20 آذرماه بار دیگر در یک سخنرانی، پوشش لباس کوردی و خواندن نوشتن به زبان مادری در کشورش را ممنوع اعلام کرد و در پی این اعلامیه،موج جدیدی از بازداشت های کوردها در ترکیه به راه افتاده است.

فشارها بر فعالان کورد سالهاست که به شکل سیستماتیک توسط دولت ترکیه اتفاق می‌افتد،  دولت اردوغان نیز که در کارزارهای انتخاباتی با شعار رفع تبعیض علیه کردها برسر کار آمد اما کماکان سیاستهای نژادپرستانه و فاشیستی خود علیه کوردها را به پیش می‌برد.