حزب کمونیست ایران

افزایش فشار و تهدید کسبە و بازاریان در مهاباد

بنا به گزارشات دریافت شده،روز یکشنبه 5 شهریورماه،نهادهای امنیتی کسبه و بازاریان شهرمهابادرا تحت فشار گذاشته‌اند تا از بستن مغازه‌های خود در سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خودداری کنند.

بر اساس این گزارش،نیروهای امنیتی از بازاریان تعهد گرفته‌اند که در روز ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۲، یعنی ساگرد قتل حکومتی ژینا امینی و شروع اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از شرکت در اعتصابات و بستن مغازه‌های خودداری کنند.این تهدیدات و اقدامات نهادهای امنیتی علیه بازاریان در شهر مهاباد در حالی است که سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، کسبه و مغازه‌داران در اغلب شهرهای کردستان به طور چشمگیری برای روزهای متوالی دست به اعتصابات سراسری زده و واحدهای کسب و کار خود را تعطیل کردند.