حزب کمونیست ایران

افزایش قیمت نفت در پی تنش ایران و آمریکا

با گشایش بازارهای آسیایی در روز جمعه 5 اردیبهشت ماه (24 آوریل)، قیمت جهانی نفت پس از کاهش بی سابقه در روزهای گذشته، برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت. کارشناسان دلیل اصلی افزایش دوباره قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر را افزایش تنش میان ایران و آمریکا و به‌ویژه در خلیج فارس می‌دانند.

به این ترتیب قیمت هر بشکه نفت پایه وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه ژوئن با ۸.۱ درصد افزایش نسبت به روز پنجشنبه به ۱۷ دلار و ۸۵ سنت رسید. این نرخ در روز پنجشنبه نیز نسبت به روز پیش از آن ۲۰ درصد رشد داشت.بهای هر بشکه نفت برنت در بازارهای آسیایی نیز با ۵.۷ درصد افزایش به بشکه‌ای ۲۲.۵۵ دلار بشکه رسید.