حزب کمونیست ایران

افزایش مرگ ‌و میر حوادث کار در آذربایجان شرقی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اعتراف به اینکه ۷۱نفر طی شش ماهه اول سال‌جاری بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۱ نفر بودند ۳۰ نفر افزایش یافته است.

به گفته این کارگزار رژیم در شش ماه اول سالجاری، تعداد ۶۸۵ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. وی می افزاید، ۲۹ نفر به علت سقوط از بلندی، ۱۷ نفر براثر برخورد جسم سخت، ۱۰ نفر براثر برق گرفتگی، ۱۰ مورد خفگی یا کمبود اکسیژن، چهار نفر غرق شدگی و یک نفر نیز براثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند. وی گفت: در شهریورماه امسال نیز ۱۸نفر به علت حادثه کاری فوت کرده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۵ نفر افزایش داشته است.