حزب کمونیست ایران

افزایش موج فشارها بر شهروندان بهائی

روز یکشنبه 19 شهریورماه،رئیس کل دادگستری مازندران از پلمب دوازده مرکز آموزشی و ورزشی در شهرستان بابل به دلیل آنچه “تبلیغ دیانت بهائی” عنوان کرده است،خبر داد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پلمب دو مدرسه و ده مرکز آموزشی و ورزشی دیگر در شهرستان بابل،مدعی شد که دلیل این اقدام “تبلیغ دیانت بهائی توسط این مراکز” بوده است.در این راستا دو شهروند بهائی نیز که از آنها تحت عنوان “مربیان سرشناس بهائی در ایران” یاد شده است،بازداشت و به زندان منتقل شده اند.گفتنی است که تا تنظیم این خبر از هویت شهروندان بازداشت شده،محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی در دسترس نیست.شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند،این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.