حزب کمونیست ایران

افزایش میزان محکومیت یکی از بازداشت شدگان آبانماه

“میثم جولانی” یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط دادگاه کیفری ۲ اردبیل به ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

میثم جولانی پیشتر به صورت غیابی به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که پس از وارد شناخته شدن اعتراض وی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد اما پس از دادرسی مجدد، محکومیت او به بیش از دو برابر افزایش یافته است. گفتنی است نامبرده  در تاریخ ۲۷ آبان ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار کفالت ۱۵ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.