حزب کمونیست ایران

افزایش میزان نرخ تورم خوراکی‌ها در اسفند ماه سال گذشته

مرکز آمار رژیم ازطی انتشار گزارشی ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم ماهانه، همزمان نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اسفند۹۸ را ۴۲/۷ درصد اعلام کرد.

بنابر اعلام مرکز آمار رژیم نرخ تورم ماهانه که در بهمن ماه ۱/۱ درصد بود در اسفند ماه به ۱/۵ درصد افزایش یافته است. در گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ به نقطه در اسفند ۹۸  نسبت به اسفند۹۷ ، ۲۲ درصد  اعلام و تاکید شده که خانوارها به طور میانگین ۲۲ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. گفتنی است نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن۹۸ از سوی مرکز آمار ایران ۲۵ درصد اعلام شده بود.