حزب کمونیست ایران

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

به گزارش مرکز آمار ترکیه، با افزایش نرخ بیکاری در ترکیه، شمار بیکاران در این کشور به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری این کشور تا پایان ماه آوریل به ۱۳ درصد رسیده است، که این رشدی ۳.۳ درصدی در این زمینه را نشان می‌دهد. جمعیت شاغلان ترکیه با ۸۱۰ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۸.۲ میلیون نفر رسیده است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۱۰۰ نفر به تعداد بیکاران ترکیه افزوده شده است.