حزب کمونیست ایران

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

روز چهارشنبه 9 آذر ماه رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران اعلام کرد کارکنان حراست این دانشگاه با جذب نیرو از یک شرکت امنیتی خصوصی افزایش پیدا کرده‌اند.
وی در یک جلسه، از افزایش ماموریت‌های حراست این دانشگاه خبر داد و گفت: «ورود هر گونه اطلاعات به کمیته انضباطی باید از کانال حراست دانشگاه باشد.» رئیس دانشگاه صنعتی شریفاین را هم اضافه کرده که فرایند جذب این نیروها با توجه به شرایط دانشگاه، خیلی سریع پیش رفته و به همین خاطر، برخی فیلترها در جذب آنها اعمال نشده است. رییس دانشگاه شریف همچنین درباره دانشجویان ممنوع‌الورود گفت: «به ۱۳ دانشجو پیامک عدم حضور در خوابگاه ارسال کرده‌ایم که ممکن است این تعداد افزایش یابد.» گفتنی است افزایش نیروهای حراست در دانشگاه شریف در حالی است که این دانشگاه در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است