حزب کمونیست ایران

افزایش کارگران جان باخته براثر حوادث کاری در آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی، در طی سال 98 بر اثرحوادث ناشی از کار دراستان آذربایجان شرقی  96 کارگر جان خود را از دست دادند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 32 درصد افزایش داشته است.

برپایه گزارش مزبور،  47 درصد از آنان به علت سقوط از بلندی، 32درصد براثر برخورد جسم سخت،9 درصد براثر برق گرفتگی و 6 درصد نیز براثر سوختگی و مابقی خفگی و غرق شدگی جان خود را از دست داده اند. وی گفت: درطی این مدت تعداد یکهزار و 325 نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند.