حزب کمونیست ایران

افزایش کودک آزاری در مازندران

بر اساس اعلام سازمان بهزیستی استان مازندران، در شش ماه نخست سال جاری ۵۳۳ مورد کودک آزاری در این استان به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش از این تعداد، ۲۳۱ مورد جسمی، ۴۴ مورد جنسی، ۴۳ مورد آزار روانی، ۲۰۳ مورد در زمره مسامحه و غفلت و ۱۲ کودک نیز مورد آزار ترکیبی قرار گرفته اند. این گزارش می افزاید مطابق مستندات، تمامی آزارها از طرف افراد آشنا صورت گرفته است.گفتنی است بر اساس گزارش سالانه گردآوری شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر، طی سال ۲۰۱۹ میلادی در رسته حقوق کودکان، دستکم ۱۲۹۰ مورد کودک آزاری، ۳۱ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۱۰ مورد قتل کودکان و همچنین ۳۱ مورد خودکشی کودکان رخ داده است.