حزب کمونیست ایران

افزایش کودک همسری در سالجاری

بر اساس گزارش فصلی مرکز آمار رژیم، طی سه ماه نخست سال جاری ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۴ سال در ایران ثبت شده است.

تعداد دقیق ازدواج ثبتی دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۷۳۲۳ مورد اعلام شده و همچنین در این مدت ازدواج یک دختر زیر ده سال و پنج پسر کمتر از ۱۵ سال نیز به ثبت رسیده است. همچنین در فاصله سال های ۹۵ تا ۹۸، حدود ۱۳۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال و بیش از یکصد مورد ازدواج پسران کمتر از ۱۵ سال به ثبت رسیده است. افزایش کودک همسری درحالی است که بنابه گفته کارشناسان، آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر روی زندگی دختران به ‌ویژه بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.