حزب کمونیست ایران

افزایش ۲۱ درصدی تعداد کودکان کار در ایران

بنا به گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، روز پنج شنبه 6 تیرماه، در دو سال اخیر تعداد کودکان کار 21 درصد افزایش یافته است.
برپاهی این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله شاغل کشور ۴۱۰ هزار نفر بوده که از این میزان، ۸۲/۳ درصد پسر و ۱۷/۷ درصد دختر هستند. مطابق این آمار ۲۹ درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی، حدود ۳/. درصد در بخش استخراج معدن، ۱۲/۷ درصد در بخش ساخت‌وساز، ۵/. درصد در حوزه جمع‌آوری پسماند و مابقی نیز در سایر بخش‌های اظهار نشده مشغول فعالیت هستند. شایان ذکر است، طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ تعداد کودکان شاغل با افزایش ۲۱ درصدی از ۳۳۸هزار به ۴۱۰ هزار نفر رسیده است. همچنین از مجموع ۴۱۰ هزار نفر کودک شاغل، ۵۲ هزار نفر از آنان کودک کار هستند که در مشاغل سخت همچون استخراج معدن و ساختمان کار می‌کنند. لازم به یادآوری است، که این آمار شامل کودکان کار ثبت شده است. آمار واقعی بسیار بیش از این ارقام است.