حزب کمونیست ایران

افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران

بنا به گزارشات منتشره،با وجود کاهش تعداد خانه‌های فروخته شده در اردیبهشت ماه، قیمت هر متر خانه در تهران نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته حدود ۳۴ درصد افزایش یافت.

بر اساس آمار دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان تومان رسیده است.به این ترتیب، قیمت خانه در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۹/۴ درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳/۸ درصدی داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.افزایش قیمت مسکن در حالی رخ داده که تعداد خانه‌های فروخته شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.