حزب کمونیست ایران

افشاگری‌ زنان درباره برهنه شدن اجباری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم

تعدادی از زنان فعال مدنی و سیاسی، با روایت دوران بازداشت یا زندانی شدن خود، شرح داده‌اند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند که جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند.

مهناز افشار، نسیبه شمسایی، شیما بابایی، مژگان کشاورز، شاپرک شجری‌زاده و زینب زمان از جمله زنانی هستند که دست به چنین افشاگری‌هایی زده‌اند. نسیبه شمسایی، زندانی سیاسی سابق، روز یکشنبه در یک رشته توییت، با اشاره به دوران بازداشت خود نوشت که او را هم در بند دو-الف سپاه در زندان اوین و هم در زندان قرچک مجبور کردند در مقابل دوربین به صورت کامل برهنه شده و «بشین و پاشو برود». مژگان کشاورز، کنشگر حقوق زنان نیز در افشاگری توضیح داد: در اتاقی او را مجبور کرده اند تمام لباس‌هایش را در بیاورد و بازرسی بدنی شود. همچنین در ادامه افشاگری زندانی سیاسی زن درباره اجبار به برهنه شدن در زندان، شاپرک شجری‌زاده، زینب زمان و مهناز افشار با اشاره به دوران بازداشت خود آنها را هم مجبورکرده اند برهنه شود.