حزب کمونیست ایران

اقدام به تخریب یکی از روستاهای اهواز

براساس گزارش‌های منتشره، بنیاد مستضعفان رژیم با حکمی مبنی بر مالکیت بر روستایی به نام «ابوالفضل» در اهواز، در صدد تخریب حدود ۳۰۰ خانه اهالی این روستاست.

یکی از اهالی روستا در  این خصوص گفته است، با حکم صادرشده بنیاد مستضعفان، این نهاد خود را مالک این روستا  که دارای بیش از 300 نفر خانوار می باشد، معرفی کرده و در حال تخریب خانه‌های اهالی آن است. وی افزود،  برخی اهالی روستا به دلیل مقاومت و اعتراض به این مساله بازداشت شده‌اند.