حزب کمونیست ایران

اقدام به خودکشی دو نوجوان در دهدشت و یاسوج

دو نوجوان در استان کهگیلویه و بویراحمد، از طریق حلق آویز کردن و بلعیدن قرص اقدام به خودکشی کردند و جان خود را از دست دادند.

طبق گزارش منتشر شده، هویت آنها، “امیر مهدی استیک”، دانش آموز اهل دهدشت و “پارسا (سهیل) فرخ زاد”، شانزده ساله و اهل یاسوج، احراز شده است.گفته شده، “امیرمهدی” از طریق حلق آویز کردن و پارسا از طریق بلعیدن قرص به زندگی خود پایان داده اند. انگیزه این دو نوجوان از انجام اقدامات مذکور کماکان مشخص نیست به گفته نزدیکان این دو نوجوان فقر، بیکاری ،و مشکلات خانوادگی از جمله انگیزه آنها برای خودکشی بوده است.