حزب کمونیست ایران

اقدام به خودکشی سمیه شفیعی دانشجوی پزشکی دانشگاه سنندج

سمیه شفیعی، اهل سنندج و دانشجوی ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی کُردستان، روز دوشنبه 21 خرداد ماه، پس از فشار و تهدید‌های مکرر مدیرگروه و رییس دانشکده بهداشت اقدام به خودکشی کرد.

طبق گزارشات دریافتی، نامبرده، ٢٤ ساله و دانشجوی رشته بهداشت محیط، از بالای یک ساختمان نیمه‌کاره در حوالی دانشکده بهداشت سنندج خود را به پایین پرت کرده و دست به خودکشی زده است. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه، سمیه شفیعی بر سر دوره کارآموزی با مدیرگروه رشته بهداشت محیط، مشاجره لفظی داشته و پس از آن، نیز توسط رئیس دانشکده برای حذف ترم جاری تحصیلی، تحت فشار قرار گرفته بود. گفتنی است، نامبرده در حال حاضر، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان منتقل شده است و آخرین وضعیت وی نگران‌کننده گزارش شده است.