حزب کمونیست ایران

انتخابات اسپانیا و پیشتازی سوسیالیست‌ها

تخمین های اولیه از نتیجه انتخابات روز یکشنبه اسپانیا از پیشتازی حزب سوسیالیست به رهبری “پدرو سانچز” نخست وزیر این کشور حکایت دارد.

این در حالی است که بنا به برآوردهای اولیه حزب سوسیالیست موفق به کسب اکثریت مطلق کرسی های پارلمان آینده اسپانیا نشده است. حزب محافظه کار مردم پس از حزب سوسیالیست در جایگاه دوم قرار گرفته است. برآوردهای اولیه همچنین نشان می دهد که حزب راست افراطی “وکس”  پس از سوسیالیست ها و حزب مردم بیشترین کرسی را در پارلمان آینده اسپانیا خواهد داشت.  طبق این برآوردهت حزب سوسیالیست در پارلمان آینده بین ۱۱۴ تا ۱۱۹ کرسی خواهد داشت. این در حالی است که تعداد کرسی های حزب مردم بین ۸۵ تا ۹۰ کرسی تخمین زده می شود. گفتنی است شهروندان اسپانیا روز یکشنبه برای چهارمین بار طی چهار سال گذشته برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند.