حزب کمونیست ایران

انتشار اسناد و تصاویر «بسیار دردناک» از سرکوب اعتراضات

حساب کاربری «+۱۵۰۰ تصویر» در توئیتر با هشدار قبلی تصاویری «بسیار دردناک» و دیده‌نشده‌ از جان‌باختگان و زخمی‌های اعتراضات «زن زندگی آزادی» را منتشر کرد.

«+۱۵۰۰ تصویر» چند ساعت پس از این هشدار انبوه اسناد و تصاویر از صحنه‌های جان‌باختن برخی معترضان و جزئیات زخم‌های شماری دیگر منتشر شد؛ تصاویری که به دلیل آزاردهنده‌بودن،  امکان بازنشر اغلب آن‌ها را وجود ندارد. در برخی از این عکس‌ها می‌توان در سر، گردن، قفسه سینه و پاهای معترضان انبوه گلوله‌های ساچمه‌ای را مشاهده کرد؛ گلوله‌هایی که منجر به کشته‌شدن صدها معترض و نابیناشدن تعداد زیادی از آن‌ها شده است. بر اساس گزارش‌های سایت‌های حقوق بشری در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که پس از کشته شدن مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد حدود ۵۰۰ معترض از جمله ۷۰ کودک کشته شدند. اما در مورد زخمی‌ها نه نهادهای حقوق بشری و نه منابع رسمی جمهوری اسلامی تاکنون آماری منتشر نکرده‌اند. گفتنی استبا وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی به سرکوب مرگبار و خشونت‌آمیز معترضان در ایران هم‌چنان ادامه می‌دهد و مقامات جمهوری اسلامی با وجود مستندات بسیار، همواره آن را انکار می‌کنند.