حزب کمونیست ایران

انتشار اطلاعیه شماره ۳ جوانان انقلابی ژاورود

جوانان انقلابی ژاورود با انتشار بیانیه ای با نام زن زندگی آزادی اعلام کردند که دست از مبارزه خود نخواهند کشید.

در متن این بیانیه این طور امده است، “مردم مبارز و انقلابی ایران در مسیر مبارزه وارد سومین ماه خیزش انقلابی شده اند و در این مدت میدانیم مبارزه در دانشگاه، مدرسه، اعتصاب بازاریان و دیگر اقشار اجتماعی در کف خیابان پر شورتر ادامه دارد. در این مسیر خونین، با امید به فردای روشن جان های عزیزی را از دست دادیم و مبارزین زیادی به دست وحوش و آدم کشان اسلامی کشته و یا دستگیر شدند. ما جوانان انقلابی بر این باوریم خواست آزادی زندانیان در بند را باید با مبارزه روز مره خود قرار دهیم و نگذاریم صدای آنها خفه شود و یا اینکه با ایجاد فضای رعب و وحشت در بی دادگاه ها بی احکام و ظالمانه به اعدام یا به زندان های طولانی گرفتار شوند. ما جوانان انقلابی ژاورود از کردستان انقلابی تا شمال و جنوب از جمله بلوچستان سر بلند، تا همه شهرها، هم صدا برای آزادی با تمام توان از اعتصاب و اعتراضات طبقه کارگر و دانشجویان به طور کلی و اعتراضات خیابانی در روز های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر حمایت متحدانه و پشتیبانی خود را در ادامه این خیزش انقلابی اعلام میکنیم.”