حزب کمونیست ایران

انتشار بیانیه سازمان حقوق بشر نسبط به قتل عام معترضان درایران 

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز، پنجشنبه ۲۱ دی ماه، با محکوم کردن “اعدام‌های خودسرانه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی” هشدار داد که محمد قبادلو و سایر محکومان در خطر اعدام هستند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که مقامات ایران باید “فورا به تمام اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات سراسری” خاتمه دهند.12 دی ماه دیوان عالی کشور محکومیت و حکم اعدام محمد قبادلو، زندانی ۲۲ ساله را در ارتباط با اعتراضات سراسری تایید کرد. این سازمان نگرانی شدید خود را از قریب الوقوع بودن اعدام قبادلو ابراز کرده است. دادگاه‌های رژیم  و مقامات جمهوری اسلامی هفته گذشته پنج حکم اعدام دیگر در ارتباط با اعتراضات را اعلام کردند.