حزب کمونیست ایران

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

روز یکشنبه 9 بهمن ماه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه ای در اعتراض به اخراج “عاتکه رجبی” و حکم سنگین و ظالمانه علیه “سارا سیاهپور” و ادامه بازداشت غیر قانونی “محمود ملاکی” و “مسعود فرهیخته” انتشار کرد.

در متن این بیاننامه امده است که، خفه کردن صداها و محروم کردن کنشگران و فعالان صنفی و مدنی از حقوق قانونی نمیتواند مانع ادامه اعتراضات آنها شود و این رویکردها راه حل مناسبی برای کاستن نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها نیست و گسترش سرکوب و سیاست رعب به زعم حاکمان نمی‌تواند اوضاع را قابل کنترل نماید. اوضاع اکنون جامعه نتیجه بی تدبیری حاکمانی است که تنها زبان زور میفهمند اما عملکرد 44 ساذ گذشته نشان میدهد که سیاست سرکوب نمیتوانه صدای حق خواهی و آزادیخواهی ملت ایران را خفه کند.