حزب کمونیست ایران

انتشار جزئیات جلسه محرمانه مقامات ارشد رژیم در مورد نرخ تورم

پیرو سند جلسه محرمانه مقامات ارشد حکومت برای مدیریت انتشار آمار اقتصادی از بیم نارضایتی عمومی، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری خود، برخی موارد حساس درباره نرخ تورم را حذف کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد. در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده است.در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشاره‌ای نشده است.

سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است. اما محاسبات منتشر شده بر مبنای تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در دو مقطع اسفندماه ۱۴۰۱ و ماه مشابه سال قبل از آن، نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال گذشته به آستانه ۶۴ درصد رسیده است. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر، و دومین نرخ تورم بالای تاریخ اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی به حساب می‌آید.