حزب کمونیست ایران

انتشار فایل صوتی از سامان یاسین

سامان یاسین (صیدی)، خواننده رپ اهل کرمانشاه با انتشار یک فایل صوتی از زندان رجایی‌شهر کرج، بە بلاتکلیفی خود در زندان اعتراض کرد و از مردم ایران خواست کە صدای او باشند و فراموشش نکنند.

یاسین در این فایل صوتی می‌گوید کە “نزدیک ده ماه از زندانی شدنش می‌گذرد اما نمی‌داند به چه جرمی” زندانی شدە است. او همچنین گفتە کە قاضی صلواتی به او اجازه نداده وکیل انتخاب کند و حتی اجازه نداده است که وکیل تسخیری‌ به پرونده او دسترسی داشتە باشد. این خواننده رپ تاکید می‌کند کە “جرمی مرتکب نشده و فردی سیاسی نیست” و اگر آهنگی هم خوانده “برای بیان درد جامعە” بودە است.‌او حرف‌های خود را با آرزوی آزادی برای زندانیان سیاسی و فرا رسیدن “روزهای قشنگ” بە پایان می‌رساند. انتشار فایل صوتی سامان یاسین در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گستردە‌ای داشتە و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از او اعلام حمایت کردەاند.