حزب کمونیست ایران

انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان

جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری محبوس در زندان اوین که هفته گذشته تست کرونای او همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی مثبت شد، روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد ماه به دلیل وضعیت نامناسب قلب و ریه، از اوین به اورژانس بیمارستان طالقانی منتقل شد.

 یک شنبه هفته گذشته نتایج تست کرونای ۱۲ نفر از زندانیان بند ۸ زندان اوین مثبت اعلام شده بود. این زندانیان سیاسی ابتدا به بهداری مرکزی زندان اوین و پس از آن به بند دیگری از زندان اوین منتقل شده بودند. گفته می شود در پی وخامت حال این زندانی، تشخیص پزشک بهداری زندان اوین درباره وضعیت جسمانی و قلب و ریه  نامبرده، نیاز اورژانسی به بستری و درمان در بیرون از زندان بوده است.