حزب کمونیست ایران

انتقال دستکم سه زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی

روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه دستکم سه زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های رجایی شهر و قرچک ورامین جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

از جمله این زندانیان، زهرا اسماعیلی در زندان قرچک ورامین است که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود. او پیش از این نیز در تاریخ ۱۴ بهمن ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و یک رو بعد با تعویق اجرای حکم به بند بازگردانده شد. همزمان دستکم ۲ زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران هویت این دو تن را “موسی صداقت و محمد چزانی” احراز کرده است. این شهروندان پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند. در این میان محمد چزانی نیز پیشتر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و روز بعد با تعویق اجرای حکم به بند بازگردانده شده بود.