حزب کمونیست ایران

انتقال دو مخالف حجاب اجباری به زندان کچویی کرج

روز چهارشنبه 30 مهر ماه “یاسمن آریانی” و مادرش “منیره عربشاهی” دو فعال مدنی و مخالف حجاب اجباری از بند زنان زندان اوین، بدون اطلاع قبلی به زندان کچویی کرج منتقل شدند.

یاسمن آریانی، روز سه شنبه ۲۱  فروردین ۹۸ توسط مامورین نیروی انتظامی در منزل پدرش بازداشت شد. منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی نیز یک روز بعد از دخترش در تاریخ چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه پس از مراجعه به بازداشتگاه وزرا بازداشت شد. این دو زندانی سیاسی، در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۸ در مرحله بدوی توسط دادگاه رژیم در تهران محاکمه و هرکدام به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری، «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» به ۱۰ سال حبس تعزیری (در مجموع ۱۶ سال حبس) محکوم شدند. گفتنی است این حکم در دادگاه تجدید نظر برای هر کدام به ۹ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت.