حزب کمونیست ایران

انتقال سروناز احمدی به بهداری زندان اوین

روز شنبه 1 مهرماه سروناز احمدی، فعال حوزه کودکان، در زندان اوین، در پی حملە عصبی و پس از از دست دادن هوشیاریش بە بهداری زندان اوین منتقل شد.

به گزارش کولبرنیوز، روز شنبە 1 مهرماه 1402، سروناز احمدی، فعال حوزه کودکان، مددکار اجتماعی و مترجم محبوس در زندان اوین، با وجود دچار شدن بە حملە عصبی با تعللی چند ساعته و پس از از دست دادن هوشیاریش، بە بهداری زندان اوین منتقل شد. گفته می‌شود که علیرغم درخواست همبندی‌های خانم احمدی پس از وخیم شدن وضعیت سلامتی ایشان، مسئولان زندان بە مدت دو ساعت از انتقال وی بە بهداری زندان خودداری کردە اند.