حزب کمونیست ایران

انتقال سه عضو کانون نویسندگان ایران به زندان

روز شنبه 5 مهر ماه “رضا خندان (مهابادی)” و “بکتاش آبتین” دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، و “کیوان باژن” عضو پیشین هیئت دبیران جهت اجرای حکم به زندان اوین منتقل شدند.

رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین هر یک به شش سال  و کیوان باژن  به سه‌ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.  این سه نویسنده پیشتر در تاریخ 1 تیر ماه سال جاری به شعبه‌ یک اجرای احکام احضار شده بودند؛ اما  به علت شیوع  بیماری کرونا، اجرای حکم آنها تا تاریخ 5مهر به تعویق افتاد. اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»  عنوان شده است. گفتنی است  درهمین روز جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران و تعدادی از شاعران و نویسندگان مستقل در اعتراض به اجرای حکم سه نویسنده در مقابل زندان اوین تجمع کردند.