حزب کمونیست ایران

انتقال سه معلم اهوازی به زندان شیبان

روز شنبه 5 مرداد ماه، سه معلم اهوازی پس از نزدیک به ۳ ماه بازداشت از اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان این شهر منتقل شدند.

“ناجی سواری، ماهر دسومی و علی عبیداوی” روز دوشنبه ۹ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در مدارس محل تدریس خود بازداشت شده بودند. این شهروندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نزدیک به ۳ ماه گذشته را در ارتباط با فعالیت های “موسسه فرهنگی الهلال” تحت بازجویی همراه با فشار بوده اند و هم اکنون در بند ۵ زندان شیبان اهواز به سر می برند. گفته می شود این افراد به دلیل فشار روحی و جسمی بازجویی بلند مدت با ضعف جسمی شدید مواجه شده اند.