حزب کمونیست ایران

انتقال سه معلم بازداشت شده به سلولهای انفرادی

روز سه شنبه هفته جاری “جعفر ابراهیمی ، محمد حبیبی و رسول بداقی” پس از ۴۵ روز بازداشت به بند ۲۴۰ زندان اوین و سلولهای انفرادی انتقال داده شدند.

این سه معلم دربند در تاریخ دهم خرداد ماه سالجاری قبل از تجمع روز معلم بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می شود نیروهای امنیتی و مسئولین قضایی پس از شکست سناریوسازی‌های صداوسیما و روزنامه‌های همسو چون کیهان و ایران..‌. برای اعمال فشار بیشتر و  وادار کردن معلمان به اعتراف‌های اجباری، این سه معلم را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند.