حزب کمونیست ایران

انتقال معلم زندانی شعبان محمدی به بند عمومی زندان اوین

روز جمعه 24 تیرماه، شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان  از بند امنیتی ۲۰۹ به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت.

به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز جمعه، شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان طی تماس تلفنی که با خانواده‌اش داشته است اعلام کرده که از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. در این تماس تلفنی ماموران امنیتی شعبان محمدی و خانواده‌اش را مجبور کرده‌اند که با زبان فارسی با همدیگر حرف بزنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در این گزارش به روحیه بالای شعبان محمدی اشاره کرده و اینکه نامبرده هم‌چنان با روحیه‌ای قوی بر شفاف و برحق بودن فعالیت صنفی و قانونی خود و همکارانش تاکید داشته است.