حزب کمونیست ایران

انتقال ناگهانی جعفر ابراهیمی و کامیار فکور از زندان اوین به قزلحصار

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اطلاع داده است که صبح روز یکشنبه “جعفر ابراهیمی،معلم زندانی به همراه کامیار فکور” از فعالان کارگری و دو زندانی دیگر از زندان اوین به زندان قزلحصار تبعید شده‌اند.

برپایه این گزارش،جعفرابراهیمی و ‎کامیارفکور به همراه تعدادی دیگر از زندانیان به نام های: “احمد رضا حائری و رضا سلمان زاده طبق تصمیم مسئولین زندان اوین از بند ۴ زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل گردیدند.این تصمیم در حالی گرفته شده است که رسیدگی به وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی در فوریت بوده است.درخصوص کامیار فکور نیز باتوجه به اینکه همسر ایشان “‎سروناز احمدی” در بند زنان این زندان است،این انتقال غیرقانونی بوده است.