حزب کمونیست ایران

انتقال هفت زندانی به سلول های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

روز جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هفت زندانی در زندان قزلحصار کرج  جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.

انتقال زندانیان مذکور به سلول های انفرادی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند، جهت اجرای احکام آنان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این رابطه اعم از هویت این زندانیان  در دست نیست. در همین حال حکم دو بار اعدام ‎مهدی_محمدی فرد جوان ۱۸ ساله‌ای که دی ماه ۱۴۰۱ به اتهام محاربه و افساد فی الارض توسط شعبه اول دادگاه رژیم در ‎ساری صادر شده بود در دیوان عالی کشور لغو شد.