حزب کمونیست ایران

انتقال گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین

“گلرخ ابراهیمی ایرایی” زندانی سیاسی روز یکشنبه از بازداشتگاه وزرا در تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

مامورین پیش از انتقال گلرخ ایرایی به زندان قرچک، به همراه او به منزل شخصی وی رفته و ضمن تفتیش محل، بسیاری از لوازم شخصی او را نیز با خود برده اند. گلرخ ایرایی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شده بود. وی پیشتر به همراه آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی در زندان اوین در ارتباط با پرونده ای که در دوران حبس علیه آنان گشوده شده بود به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بود. گفتنی است حکم صادره در مرحله تجدید نظر نیز بدون تشکیل جلسه دادگاه تائید شده بود.