حزب کمونیست ایران

انتقال یک فعال مدنی به زندان اوین

روز چهارشنبه 29 مردادماه، مهربان کشاورزی، فعال مدنی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بازیگری، اهل مریوان پس از احضار به واحد احکام دادسرای اوین بازداشت و برای سپری نمودن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.

مهربان کشاورزی دانشجوی دانشگاه تهران 25 شهریورماه ٩٤، توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و یازدهم مهرماه همان سال با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود. نامبرده 26 فروردین‌ماه سال ٩٦ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه رژیم در تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه ٥٤ دادگاه تجدیدنظر به سه ماه و یک روز حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.