حزب کمونیست ایران

انتقال ۳ شهروند جهت تحمل حبس به زندان

طی روزهای گذشته، سه شهروند به نام های “سامان ربانی، احمد شاهد و سلمان افرا” در شهرستان های سقز، ایلام و مریوان جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند.همزمان دو شهروند به نام های  “صادق شامی و علی اسماعیلی” در ایلام و اشنویه هرکدام به تحمل یک سال حبس محکوم شدند.

به گزارش منتشره “سامان ربانی” ٢۶ ساله که اواخر بهمن‌ماه ۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و” به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود،  جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان سقز منتقل شده است. همچنین “احمد شاهد” از اهالی ایلام که در تاریخ ۸ مهرماه  ۹۷توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۳ آذرماه ۹۷ با تودیع وثیقه موقتا آزاد شده بود، جهت تحمل یکسال حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شد.“سلمان افرا” اهل روستای “نی” از توابع مریوان نیز که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه سال ٩٧  بازداشت و در تاریخ ۲۷ دی‌ماه همان سال با تودیع قرار موقتا آزاد شده بود، برای گذراندن یک سال حبس تعزیری به زندان این شهر منتقل شده است.همچنین طی روزهای اخیر، یک شهروند از اهالی شهرستان مهران به نام “صادق شامی” فرزند احمد توسط دادگاه انقلاب ایلام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم” عنوان شده است.