حزب کمونیست ایران

انتقال ۴ زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج

روز پنجشنبه ۲۱ مهر، رضا خندان مهابادی، رضا نوروزی، ماهان جلال دوست و مهدی نقوی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
برپایه گزارشات منتشرشده، از روز پنجشنبه «فضای زندان اوین امنیتی و گارد ویژه به زندان اوین اعزام شده که برای تحریک، مقابل زندانی ها “حیدر حیدر” میخوانده اند. همچنین جو زندان رجایی شهر کرج نیز امنیتی تر از قبل شده است. رضا نوروزی در اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام” محاکمه و مجموعا به ۱۰ سال حبس محکوم شد. در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، رضا خندان مهابادی، از اعضای کانون نویسندگان ایران بازداشت و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. ماهان جلال دوست در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹، در خیابان ولیعصر تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و توسط دادگاه رژیم در تهران به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و ضبط خودرو شخصی، تلفن همراه و کامپیوتر به نفع دولت محکوم شده بود.