حزب کمونیست ایران

انتقال ۶ زندانی اعتصابی زندان اوین به مکانی نامعلوم

شش تن از زندانیان بند ۴ زندان اوین که از چندر روز گذشته در اعتراض به روند دادرسی های ناعادلانه و شرایط زندان ها دست به اعتصاب غذا زده بودند صبح روز چهارشنبه 26 تیر ماه به مکان نامعلومی منتقل شدند.

گفته می شود ماموران پس از احضار این زندانیان به دفتر رئیس زندان لوازم شخصی آنان را نیز به خارج از بند منتقل کردند. “حسین سرلک، مرتضی نظری سدهی، محسن امین پور، رضا بازآزاده، بهروز زارع و رضا محمدحسینی” روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام اعتصاب ، خواسته های خود را، مبنی رعایت اصل تفکیک جرائم، دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل، پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی و رسیدگی به مشکلات تغذیه و جیره غذایی زندانیان عنوان کرده بودند. ۶ زندانی محبوس در بند ۴ زندان اوین روز گذشته با انتشار بیانیه ای خبر از اعتصاب غذای خود دادند.