حزب کمونیست ایران

انشتار خبر انتصاب مجتبی خامنه ای بعنوان رهبر موقت رژیم

سایت خبری بلومبرگ روز چهارشنبه 30 شهریورماه، در خبری انتصاب مجتبى خامنه ای را بعنوان رهبر موقت رژیم إیران اعلان كرد.
بنابر گزارش، به زودی ابراهیم رئیسی در تلویزیون ایران خبر بیماری علی خامنه ای و انتساب موقت مجتبى را اعلان خواهد كرد. طبق اخباری كه به بلومبرگ رسیده مقامات إطلاعات سپاه برای جلوگیری از اعتراضات مردم تصمیم گرفتند كه اعلان كنند تا زمانی كه مجلس خبرگان تصمیم نهایی انتخاب رهبر آینده را بگیرد مجتبی مسئولیت رئیس بیت رهبری را به دستور پدرش بعهدة گرفته است. همچنان گفته شده، به زودی و با سرعت سپاهیان در سراسر ایران كنترل شهر ها را اغاز خواهند كرد و احتمال زیادی عملیات سپاه تا زمان مرگ علی خامنه ای ادامه خواهد داشت.