حزب کمونیست ایران

انصراف از کار بیش از نیمی از پرستاران در مشهد

به گزارشات منتشره روز شنبه 17 اسفندماه،جمعی از پرستاران در مشهد در اعتراض به نبود امکانات در بیمارستان ها از کار خود انصراف دادند.

در پی اوجگیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران، پزشکان و پرستاران مشهد که در خط مقدم نبرد با این ویروس هستند در فقدان امکانات و الزامات و تجهیزات پزشکی یا خود قربانی کرونا می‌شوند یا به ناچار مجبورند دست از کار بکشند. کرونا در ایران اوج  گرفته است آنچه ناگفته مشهود است جنایت، بی‌کفایتی و دروغگویی نظام، از آغاز شیوع کرونا تا کنون بوده است.