حزب کمونیست ایران

انفجار مرگبار مین در شهرستان مهران

روز شنبه 28 تیر ماه بر اثر انفجار مین به جا مانده از جنگ ارتجاعی ایران و عراق در مرز مهران سه نفر در دم جان باختند و یک نفر بر اثر موج گرفتگی شدید مصدوم و به یکی از مراکز درمانی ایلام منتقل گردید.

گفته می شود هر چهار نفر  اهل “ملکشاهی” می باشند که در “هلت” مهران دچار حادثه انفجار مین شدند. گفتنی است انفجار مین‌ و مهمات به جا مانده از دوران جنگ ایران و عراق همه ساله باعث کشته یا زخمی شدن اهالی منطقه می‌شود.