حزب کمونیست ایران

انفجار مهیب در شرق تهران همراه با نور نارنجی

انفجاری مهیب همراه با نور نارنجی در ساعت ۳۰دقیقه بامداد روز جمعه ۶تیرماه شرق تهران را لرزاند.

در بامداد جمعه ۶ تیرماه حوالی نیمه شب انفجاری مهیب و در پی آن ظاهر شدن نوری شدید به مدت چند ثانیه در شرق تهران، خواب ساکنان این منطقه را برآشفت و احتمالات بسیاری را درباره علت وقوع آن مطرح کرد. در همین حال یک سخنگوی وزارت دفاع رژیم ادعا کرد، این نور شدید ناشی از انفجار یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین  که بخشی از تاسیسات هسته ایی ایران در آن قرار دارد، بوده است.